terapier

ur-terapi - terapier:

Jag arbetar väldigt mycket med känslor och det som ibland kallas känslominnen. Känslominnen är det som lagras och processas i ditt omedvetna. Det är det minnet som präglar hur du reagerar i olika situationer.  Känslominnet  härstammar från händelser tidigare i livet, ofta barndomen men absolut inte alltid.

samtalsterapi

Samtalsteapi hos mig innebär att vi utgår från dig och dina behov för stunden. Jag arbetar integrativt,

d v s att jag blandar från olika teorier och metoder. Min teoretiska grund utgår från neurovetenskap,

anknytnings- utvecklings-emotions- och relationsbaserad teori.

Metod utifrån ACT, psykodynamisk och existentiell terapi.

hypnoterapi

Hypnoterapi är terapi och bearbetning under hypnos. I ett hypnotiskt tillstånd kommer du lättare i kontakt med ditt omedvetna. Här kan vi söka efter vad det är som stör eller påverkar ditt mående. Ofta har du ett klart definierat problem där vi kan närma oss problemet direkt. Exempelvis fobier och rädslor.

regression

I regressionsterapin tar vi oss  bakåt i tiden och letar efter de saker som finns i ditt omedvetna. Ibland vet du inte varför du mår eller reagerar som du gör, då kan regression hjälpa! Regressionen sker i ett mentalt avslappnat tillstånd och här finns det möjlighet att förändra känslominnen med symboldrama eller visualiseringsteknik.

kroppsterapier:


Kroppen talar i bland till oss på lite olika sätt. Det kan vara allt från smärta, ytlig andning eller stressymptom såsom yrsel, minnesproblem, spända muskler eller sömnproblem (för mycket eller för lite sömn). Ofta hänger kroppssymptomen ihop med ett psykiskt illabefinnande av något slag. Nedan finner du några av de tekniker jag använder för att försöka komma till rätta med dessa problem, ofta i kombination med samtalsterapi.

pulsation/andning

Andningsterapi har tre syften:

1. att lära dig andas ordentligt så att du får en god syresättning av kroppen.

2. att få dig i kontakt med dina känslor.

3. att ge utlopp för känslor (energier) som finns lagrade i din kropp så att du kan känna dig fri!

kroppsterapi

Kroppsterapin är den mest fysiska delen av min terapi. Att under lång tid leva med press eller stress gör att muskler blir spända. Det kan orsaka värk, yrsel, sömnproblem och i längden värre problem. I kroppsterapin undersöker vi vad som finns lagrat i din kropp och löser upp det med hjälp av dorn metoden, kraniosakral terapi och transfigura.

meditation

Meditation är fantastisk på så många sätt, både kroppsligen och mentalt. Boka gärna ett föredrag så får du reda på hur meditation fungerar och vilka de fysiska och psykiska fördelarna är. Vill du börja meditera så kan jag lära dig grunderna på ett lättsamt vis. Guidade meditationer utförs enskilt eller i grupp.