läs mer

ur-terapi - terapier:

Hypnosterapi/Hypnoterapi

Hypnoterapi (även kallat hypnosterapi) är terapi och bearbetning under ett djupt mentalt avslappnat tillstånd, ofta kallat hypnos. I ett hypnotiskt tillstånd kommer vi lättare i kontakt med ditt omedvetna - saker som du inte är direkt medveten om. Här kan vi söka efter vad det är som stör eller påverkar ditt mående. Ofta har du ett klart definierat problem där vi kan närma oss problemet direkt. Exempelvis fobier, sömnproblematik, stress, ilska och rädslor av olika slag.


Regressionsterapi

I regressionsterapin tar vi oss bakåt i tiden och letar efter de saker som finns i ditt omedvetna. Ibland vet du inte varför du mår eller reagerar som du gör, då kan regression hjälpa! Regressionen sker i ett mentalt avslappnat tillstånd och här finns det möjlighet att förändra känslominnen med symboldrama eller visualiseringsteknik.


Emotionell terapi

I den emotionella terapin arbetar vi med mer komplexa problem som satt djupa spår, såsom trauma, anknytningsmönster, relationsproblem, övergrepp, posttraumatisk stress, stark ångest, djup depression, allergier och svår sorg. 


Samtalsterapi

Samtalsterapi hos mig innebär att vi utgår från dig och dina behov för stunden. Jag arbetar integrativt,  dvs att jag blandar från olika teorier och metoder. Min teoretiska grund utgår från det jag lärt mig från SER-terapin. Där använder vi oss av en del av den psykodynamiska traditionen som kallas objektrelation. Det innebär i princip på att man tittar på hur jag (som klient) fungerar känslomässigt i mina närmaste relationer. Likaså så använder vi oss i hög grad av anknytningsteorin i SER-terapin. Till detta kommer saker som jag plockat upp från neurovetenskap, människans psykiska utveckling, emotionsteori, ACT - Acceptance and commitment therapy (dvs hur man förhåller sig sig till sina tankar och känslor) samt existentiell terapi.


Par- och relationsterapi

I par- och relationsterapin handlar det väldigt mycket om att förstärka det som är bra samt uppmärksamma och försöka förändra det som blir fel i relationen. 

Tyvärr så kommer många till par-terapeuter när konflikten har gått väldigt lång. Jag skulle därför vilja be er alla som har relationsproblematik, sök hjälp så tidigt som möjligt, till vilken par-terapeut som helst.

Ett sätt som kan vara bra att göra regelbundet, det är att göra en par-besiktning. Vi går då tillsammans igenom hur relationen fungerar och kan i bästa fall rätta till småsaker innan de blir för stora.

I par-terapin utgår jag bland annat från Imagoterapi, EFT - Emotionellt Fokuserad Terapi samt forskning gjord på Gottman Institute.