start

Välkommen till ur-terapi!

Jag erbjuder:

  • Hypnosterapi
  • Regressionsterapi
  • Emotionell terapi
  • Samtalsterapi
  • Par- och relationsterapi